न्यायालय

अन्तर्राष्ट्रिय दलित आन्दोलनमा नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको दलित आन्दोलन छ कि छैन यो सोध र बहसको विषय अवश्य पनि हुन सक्छ, तर यो आन्दोलन केवल दक्षिण एसिया जहँ २५ करोड भन्दा बढी जनसंख्या छुवाछुत तथा